Vogels

Sinds kort zijn we besmet met het vogelspotvirus.

Klik op een soortnaam en u krijgt een lijst met locaties & datums waarop we de betreffende vogelsoort hebben gezien.
Als u klikt op een aanwezige muzieknoot kunt het geluid van de vogel horen.

Aalscholver

Baardmannetje

Bijeneter

Blauwborst

Blauwe Reiger

Boerenzwaluw

Bonte IJsvogel

Boomklever

Boomkruiper

Buizerd

Draaihals

Dwergbijeneter

Dwergooruil

Gaai

Geelgors

Gekraagde Roodstaart

Goudvink

Grauwe Gans

Grauwe Klauwier

Grijze Bananeneter

Groene Specht

Grote Bonte Specht

Havik

Hop

IJsvogel

Jan van Gent

Kerkuil

Kleine Vliegenvanger

Kleine Zilverreiger

Koperwiek

Kruisbek

Kuifaalscholver

Kuifeend

Kwak

Matkop

Nachtegaal

Ooievaar

Papegaaiduiker

Patrijs

Pestvogel

Pimpelmees

Putter

Ralreiger

Rietzanger

Ringmus

Roodborst

Roodmus

Roze Spreeuw

Ruppels Grasmus

Scharrelaar

Sperwer

Steenuil

Vink

Wielewaal

Wilde eend

Winterkoning

Witkeel Bijeneter

Witwangstern

Woudaapje

Zanglijster

Zeearend

Zeekoet

Zwarte Ibis

Zwarte Ooievaar

Zwarte Specht

Zwarte Stern

Terug